Muzeji žena u svetu – pregled i značaj

Tekst se bazira na pretrazi sajtova koji govore i predstavljaju realne fizičke muzeje o ženama, zatim na pretrazi virtuelnih muzeja, te pojedinačnih slučajeva posvećenih pojedinim ličnostima – čuvenim ženama, kao što je pesnikinja Ana Ahmatova, ili nekim istorijskim datostima koje se vezuju za rodna istraživanja, kao što su veštice iz Salema. Uz predstavljanje pojedinih slučajeva, na prezentaciji će se razmotriti njihova uloga i značaj, te povezanost sa međunarodnim mrežom ženskih muzeja, kao i drugim centrima za rodne studije. Predstaviće se njihov fokus na promociji kulture, umetnosti, obrazovanja i obučenosti iz rodne perspektive.