Začiatky slovenských ženských spolkov vo Vojvodine

Zdenka Valentová-Belićová  V prvej polovici 20. storočia sa slovenské ženy vo Vojvodine začali pod vplyvom podobných aktivít žien na Slovensku organizovať do ženských spolkov. Ako vzor v ich organizovaní slúžilo združenie Živena, ktoré pôsobilo v druhej polovici 19. storočia (1869 – 1918) a ktorého jedným z hlavných cieľov bolo posilnenie postavenia slovenských žien v Uhorsku. … Nastavi sa čitanjem Začiatky slovenských ženských spolkov vo Vojvodine