Anica Savić Rebac „Antička estetika i nauka o književnosti“

Književna zajednica N. Sada, 1985. Silvija Dražić (Polja, 1985, 322) Ponovno izdanje inače posthumno objavljene Antičke estetike i nauke o književnosti, Anice Savić Rebac nije dragoceno samo za heleniste, klasične filologe i filozofe kojima pruža jedan od (na našem jeziku) retkih stručnih i u hodu sigur­nih vademecuma kroz antičko mišljenje o umet­nosti. Ono u istoj … Nastavi sa čitanjem Anica Savić Rebac „Antička estetika i nauka o književnosti“