Crtica o majčinstvu i abortusima u socijalističkoj Jugoslaviji

Gordana Stojaković Ustavom Federativne Narodne Republike Jugoslavije (1946) bio je zakonski utemeljen  ravnopravni položaj žena i muškaraca u svim područjima života i rada, s tim što je ženama priznata posebna zaštita u radnom odnosu i što se država obavezala da „naročito štiti interese matere i dijeteta“ (Mimica 1946: 1). Bio je to zakonski temelj na … Nastavi sa čitanjem Crtica o majčinstvu i abortusima u socijalističkoj Jugoslaviji