Marama kao kulturni označiteljMEĐUNARODNA IZLOŽBA

ŽeNSki muzej iz Novog Sada

Frauen in der Einen Welt/Museum Frauen Kultur Regional-International

Muzej Vojvodine

Koncept izložbe: Silvia Dražić i Vera Kopicl
Autorke izložbe su: Gaby Franger, Elisabeth Bala, Tijana Jakovljević Šević, Katarina Radisavljević, Tijana Popović Pješčić i Mila Popović.
Međunarodna izložba MARAMA KAO KULTURNI OZNAČITELJ, realizovana je u okviru programskog luka HEROINE „Novi Sad 2022 – Evropska prestonica kulture“.

Kroz jedan mikro segment ženskog odevanja kao načina upisivanja kulturnog identiteta, prikazana je kulturna raznovrsnost u evropskom, vanevropskom i lokalnom kontekstu, u svakodnevnom životu žena iz istorijske perspektive, kao i antropološke, sociološke i političke
aspekte koji se mogu iščitati u „tekst(uri) marame kao kulturnog koda u Nemačkoj, Turskoj, Čadu, Burkini Faso, Gvatemali, Kazahstanu, Nigeriji, Turskoj, Kurdistanu, Tunisu, Peruu, Rumuniji, Panami, Etiopiji, Sudanu… Vojvodini- Slovakinje, Šokice, Nemice, Srpkinje.

Moja marama – posteri sa izložbe

U izabranim radovima savremene umetničke prakse Tanje Ostojić, Persefoni Myrtsou, Mašad Afsar, Nejre Latić Hulusić i Sabrine Begović- Ćorić vidimo kako se promišljaju i reinterpretiraju tradicionalne ženske uloge u subverzivnom feminističkom čitanju aktuelnih društvenih
fenomena.

Tanja Ostojić, Integration Impossible

Persefoni Myrtsou, Doily Bride Monster Performance

Mašad Afsar, Prokleti pečat


Poseban segment izložbe čine fotografije naših sugrađanki/a koje je Mirjana Isakov priredila u formatu video albuma.

Tokom trajanja izložbe održani su prateći programi koji tematizuju kulturu nošenja marame kroz različite vizure: istorijsku, društvenu, političku ili kao segment svakodnevnih rutina: radionice Oko glave: Diskursi jednog komada platna, Marama u funkciji odevnih predmeta različite namene, Bato, seko ukrasi se lepo, Vesela marama, protkana šarama, Crvena marama; projekcije dokumentarnih filmova Pogled u kaldrmu i Otkrivanje, tribina Opresija ili emanipacija, prezentacija rada AFŽ-a.

Radionica Oko glave: Diskursi jednog komada platna
Radionica Oko glave: Diskursi jednog komada platna
Radionica: Bato, seko ukrasi se lepo
O kulturi marama – Dečiji kulturni centar
O kulturi marama – Dečiji kulturni centar
Radionica Crvena marama
Izdanja Zavoda za ravnopravnost polova
Radionica: Marama u funkciji odevnih predmeta
Radionica: Marama u funkciji odevnih predmeta
Tribina: Opresija ili emanipacija, Gordana Stojaković, Fahrudin Kladničanin

Realizaciju međunarodne izložbe Marama kao kulturni označitelj podržali su „Novi Sad 2022 – Evropska prestonica kulture“ i Gete institut, Beograd, Srbija.


Katalog izložbe