Kategorije
audio

O projektu

Uloga i značaj žena u političkoj i kulturnoj istoriji nije još uvek adekvatno priznata i vidljiva u javnom diskursu. Deo istorije, kulture, privrednog razvoja i političko-mirovnog nasleđa koju su u našu baštinu utkale žene svojim delima i životima, dobrim delom je izostavljen iz istorije, dominantnih diskursa (kulturnog, političkog, privrednog), obrazovnih programa, muzejskih kolekcija, ali i iz prostora u kojima traju naši životi: nazivi ulica, trgova, škola, nazivi nagrada, intitucija, fondacija.

ŽeNSki muzej predstavlja digitalizovanu zbirku  građe vezane za život i rad žena koje su obeležile istoriju Novog Sada (fotografije, dokumenti, tekstovi, umetnički radovi; albumi, plakati; sekundarna građa: teorijski i kritički tekstovi), kao i građe, (upotrebnih predmeta, fotografija, dokumenata, artefakata, rukotvorina)  koja ilustruje svakodnevni život žena u određenom periodu. U strukturu muzejskog fundusa uključeni su istražvački projekti i teorijski tekstovi koji ga istorijski i kulurološki kontekstueliziraju. 

Pored istorijske perspektive ŽeNSki muzej prati, predstavlja i afirmiše savremeno žensko stvaralaštvo i delovanje kroz svoju Online galeriju i Čitaonicu. Upravo kao jedan od najbitnijih ciljeva svog rada kroz Muzej vidimo jačanje ženske scene u svim segmentima njenog postojanja i rada, kao i njeno šire pozicioniranje u istoriji umetnosti, umetničkoj kritici i teoriji. Kolekcije i biblioteke nastale kroz druge projekte SFO (Re)konekcija, kao što je Multimedijalna platforma savremene ženske kulture, aktivizma i teorije K.A.T. i izdavačka delatnost, biće osnova muzejskog fundusa, dostupnog za dalja istraživanja, edukaciju, promociju i kreaciju različitih izložbenih postavki, od  dokumentarnih do umetničkih.