Kategorije
audio Čitaonica Politike i prakse publikacije

Antifašistički front žena Vojvodine 1942-1953

U ovom radu ću predstaviti deo istraživanja o Antifašističkom frontu žena Vojvodine (AFŽ Vojvodine) (1942-1953) kojim se bavim više od jedne decenije. I pored činjenice da je organizacija bila pod kontrolom Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) intenzitet i dometi rada AFŽ-a Jugoslavije ne mogu se oceniti kao podjednaki u svim delovima Federativne Narodne Republike Jugoslavije (FNRJ), najpre zbog različitog privredno – kulturnog razvoja i verskih tradicija u pojedinim delovima države. Zbog toga sam istraživanja ograničila na rad i rezultate rada organizacije u Vojvodini.Čitaj mi

(prvi deo, strane 1-21)

(drugi deo, strane 22-46)

(treći deo, strane 47-68)

(četvrti deo, strane 69-92)

(peti deo, strane 93-112)