Veze

International Association of Women’s Museums- IAWM

Portal za žensku i rodnu istoriju

Ženski pokret, arhiva svih brojeva

Muzej Lužičkih Srba u Budišinu

ŽeNSki muzej u medijima

MuseuMeta, 20.05.2022

Priče iz Muzeja Vojvodine u Novom Sadu – Marame
Dnevnik, 15.05.2022.

MARAMA KAO KULTURNI OZNAČITELJ, Goethe Institut

ŽeNSki muzej u Novom Sadu, Wikipedia

Virtuelni „ŽeNSki muzej“ predstavlja život i rad žena koje su obeležile istoriju Novog Sada – RTS, 12.03.2021.

Gordana Stojaković – Prilog za istoriju ženskog preduzetništva u Vojvodini – FB live 07.03.2022.

back to top