Kategorije
Čitaonica estetika fotografija književnost obrazovanje Politike i prakse publikacije Razgovori scenske umetnosti scenske umetnosti stav savremenica tekstovi Umetnost Vizuelne umetnosti

ČitaonicaDigitalna platforma  ŽeNSki muzej bavi se istraživanjem, digitalizacijom, sistematizacijom i javnim predstavljanjem ženskog i feminističkog nasleđa (umetnost, teorija, zadužbinarstvo, aktivizam, svakodnevni život), kao i aktuelnog ženskog stvaralaštva i delovanja  u Novom Sadu (i Vojvodini) na način da predstavljena građa bude javno dostupna i pretraživa.

Kategorije
audio

ŽeNSki muzejČitaj mi
Upotreba rodno osetljivog i nediskriminatornog jezika u javnoj upravi i medijima

Plejlista sadrži 33 video klipa koji su nastali na osnovu diskusije održane u Vranju, Užicu, Novom Sadu i Šapcu, kao i razmišljanjima građana i građanki o rodno osetljivom jeziku, snimljenim na ulicama Beograda, Vranja i Novog Sada.


Digitalna platforma  ŽeNSki muzej bavi se istraživanjem, digitalizacijom, sistematizacijom i javnim predstavljanjem ženskog i feminističkog nasleđa (umetnost, teorija, zadužbinarstvo, aktivizam, svakodnevni život), kao i aktuelnog ženskog stvaralaštva i delovanja  u Novom Sadu (i Vojvodini) na način da predstavljena građa bude javno dostupna i pretraživa.

Virtuelni  ŽeNSki muzej pokrenuo je  Savez feminističkih organizacija (Re)konekcija 2019. godine uz podršku Uprave za kulturu grada Novog Sada, sa ciljem da digitalizuje arhivsku građu i učini je dostupnom javnosti, predstavi  istoriju ženske kulture, okupi i poveže istraživačice, istoričarke, teoretičarke, umetnice, aktivistkinje…

ŽeNSki muzej  je odgovor na  odnos  institucija prema ženskom stvaralaštvu, diskriminatorne udžbenike, enciklopedije, školske programe, nevidljivost unutar  kulturnog nasleđa i istorije.

Uredništvo: Silvia Dražić, Vera Kopicl, Gordana Stojaković

web:  Mirjana Isakov